Hur industriinstallationer blivit så viktiga

​Industriinstallationer är den sortens installationer som är avsedda att användas vid tillverkning eller bearbetning av olika produkter; dessa produkter ska skapas med hjälp av antingen ett systematisk tekniskt arbete eller ett jobb utfört av vanliga arbetare. För att det ska vara möjligt att utföra dessa industriinstallationer behövs tillgängliga arbetsplatser, dessa platser varierar mycket i syfte och i storlek. Det som de har gemensamt är att alla industriinstallationer använder sina lokaler till att skapa egna produkter eller för att lagra åt andra, allt i syfte att sedan köpa och sälja för en avgift. 

Efter den industriella revolutionen har industriinstallationer blivit alltmer vanligt. Detta har lett till att världen idag blivit beroende av enorma industrier inom nästan alla områden. Några exempel är t. ex. kläder, energi, möbler, mat, nöje m.m. Vid eftertanke är det enkelt att förstå vikten av de industriinstallationer som finns idag.

Industriinstallationernas vikt i ett globalt samhälle

De exempel på industrier som människan har skapat var kläder, möbler, mat och nöje. Detta är inte en komplett lista utan nämns endast för att visa att ingen människa undgår att utnyttja dessa områden. 

Det är drygt 7.5 biljoner människor som befolkar planeten idag. Vilket betyder det att industrierna som finns är omfattande, ofta innefattar det internationell kommunikation och det i sin tur ger möjlighet för global handel och transport.

Ett exempel för att beskriva dess omfattning är t. ex. matindustrin, för att göra det lite mer konkret ta kaffe som produktexempel. Globalt sett har människan skapat enorma industriinstallationer enbart för kaffe. Arabiskt-, Liberia- och Robusta- kaffe är de tre som blivit kommersiella som transporteras till alla delar i världen och produceras från enstaka lokala områden. Detta tas sedan hand om av industriinstallationer inom de länder som importerar kaffet. Det lagras i enorma lokaler för att sedan transporteras ut till köpare som i detta fall är mataffärer och liknande. För att sedan säljas ännu ett steg till slutkonsumenten.